Hvad er hamp, og hvorfor er det interessant?

Hamp er en plante, der har mange forskellige anvendelsesmuligheder. Den kan bruges til fremstilling af tekstiler, papir, byggematerialer og meget andet. I Danmark er der dog kun få produkter, der er fremstillet af hamp. Det er primært tøj og andre tekstiler.
Hamp er interessant, fordi den vokser hurtigt og er meget robust. Den kan også bruges til at bekæmpe skadedyr i jorden.

Derudover indeholder hamp en række stoffer, der kan have en positiv effekt på sundheden. CBD-olie er et eksempel på et sådant stof.
Hamp er ikke det samme som cannabis. Hamp er en plante, der indeholder mindre end 0,2% THC. Det er THC, der gør cannabis ulovligt i Danmark.
Hamp er derfor helt lovligt at dyrke, og der er flere og flere, der begynder at dyrke hamp i Danmark. Hvis du gerne vil dyrke hamp, kan du finde hamp her.

Hvorfor skal hamp dyrkes i Danmark?

Hamp er en plante, der er meget robust og vokser hurtigt. Den danner lange rødder, der kan binde CO2. Derfor kan den bruges til at begrønne bygninger og lave klimavenlige byggematerialer.
På grund af plantens robusthed og hurtige vækst, er den også ideel til at dyrke i Danmark.

Hamp kan dyrkes i alle egne af Danmark. Det gør det til en god erstatning for andre afgrøder. Det vil være særligt interessant for landmændene i forhold til at forbedre deres bundfrugtbarhed.

Hvad kan hamp bruges til?

Der er mange forskellige anvendelsesmuligheder for hamp. Det er derfor, der er så mange, der er interesseret i at dyrke hamp i Danmark.

Hamp kan bruges til fremstilling af papir, træ, isolering, tekstiler og meget andet. Det vil være bedst, hvis man bruger hamp til at lave byggematerialer.
Hamp kan bruges til at lave træ, der er seks gange stærkere end stål. Det kan bruges til at lave isolering, der er fem gange mere effektiv end traditionelle isoleringsmaterialer.