Hold taget ved lige og undgå uventede renoveringsomkostninger

Der er meget, som man skal tage sig af som husejer, og en af disse ting er vedligeholdelsen af ens bolig. Denne vedligeholdelse kan komme i form af et væld af opgave lige fra at tilføje nyt sand mellem terrasseflisernes fuger til at udskifte dele af taget. Der er mange af opgaverne, som er overskuelige og til at betale, men flere af disse opgaver kan kræve både meget tid og mange penge. Det gælder især de opgaver, der fx har med vægge, gulve og tage at gøre.

For mange husejere kan renoveringsomkostninger i forbindelse med skader på vægge, gulve og tage have store konsekvenser for økonomien, og det er altså vigtigt, at man husker vedligeholdelsen, så man kan undgå store og uforudsete udgifter, der kan opstå i forbindelse med nogle af de større vedligeholdelsesopgaver.

Hvorfor er det vigtigt at vedligeholde taget?

Tager man vedligeholdelsen i opløbet, så er vedligeholdelsesopgaver generelt overskuelige og vedligeholdelsen nem. Men lader man opgaverne i forbindelse med vedligeholdelsen hobe sig op, så kan man ende med en uoverskuelige opgave, som faktisk kan koste mange penge i det lange løb at udbedre.

Det er især gældende for taget, hvor vedligeholdelsen især går ud på at se efter ødelagte tagsten, rensning af taget samt udbedring af revner og andre huller i taget. Sådanne skader kan nemlig have stor betydning for både tagkonstruktionen og resten af huset. Er der fx huller i taget og tagets underbelægning, så kan der sive fugt og vand ned gennem taget og væggene, hvilket kan give dyre skader i det lange løb.

Hvilke skader kan opstå ved manglende vedligehold?

Nogle af de skader, som man oftest ser i forbindelse med manglende vedligehold af taget, er blandt andet fugtskader. Revner eller huller i taget kan desværre lade regnvand trænge ind gennem taget, og det kan give skader på lofter og vægge rundt om i huset. Det kan altså føre til en omfattende renovering og nogle ofte uoverskuelige udgifter til udbedring af skader.

En af de vedligeholdelsesopgaver, som folk ofte glemmer eller overser, er rensning af taget. På tagstenene kan der nemlig i løbet af årene ophobe sig et lag af alger og mos, som kan være med til at gøre skade på tagsten, og på denne måde gøre sandsynligheden for revner og huller i tagkonstruktionen større. Derfor er det vigtigt, at man får renset sit tag lejlighedsvis, så man undgår disse problemer.

Hvordan vedligeholdes et tag?

At vedligeholde et tag kræver ikke bare, at man sørger for at taget renses jævnligt. Det kræver også, at man får renset tagrenderne, så regnvand kan løbe væk. Der ophober sig nemlig nemt alger, blade og andre ting i tagrenderne, som kan forhindre vand i at løbe væk fra taget. Det samme gælder nedløbsrør, som ligeledes kan blive tilstoppet. Når disse blade går i forrådnelse, kan der desuden ske skade på tagrenderne.

Selve taget gælder det om at inspicere jævnligt, så man kan se skader eller problemer tidligt og derved tage dem i opløbet. Hvis man reagerer tidligt og forebyggende med fx tagrensninger, så kan man nemlig spare sig selv fra dyre regninger og renoveringsomkostninger.