Er der meget støj på din arbejdsplads?

Der er hver dag mange, der arbejder under forhold, der ikke er helt ideelle. Det er særligt noget, der gør sig gældende i virksomheder, der har til huse i nyere bygninger, hvor fabrikken ligger tæt op ad kontoret, eller det kan være mængden af mennesker, der bevæger sig omkring på trapper, i gange og via elevatorer, der skaber et uroligt miljø, hvor det kan være svært at finde roen blandt andet på grund af rummets klang.

Og det kan være en ulempe, idet det betyder, at miljøet ikke indgyder til effektivitet og motiverende arbejdsgange. Derfor kan det godt betale sig at tage et kig på bygningsakustik ved nybyggeri.

Derfor bør du få foretaget en undersøgelse af bygningsakustik ved nybyggeri

Er der for meget støj på arbejdspladsen, kan det være svært for dine medarbejdere at yde som ventet og være så produktive, som de også selv ønsker. De kan ikke koncentrere sig og finde roen i deres arbejde, og der vil ofte også være mere sygdom, fordi man har behov for den ro, der er hjemme.

Hvis du gerne vil vide, om der er for meget støj blandt dine medarbejdere, bør du få udført en professionel støjmåling. Det foregår via lydmålinger af bygningsakustik. Under en sådan bliver der kigget på bygningens lydmæssige kvalitet. Og dermed det niveau af støj der måtte være, hvorfor det bliver muligt for dig at udbedre denne, så der skabes et bedre miljø for dine medarbejdere.

Alle målinger stemmer overens med professionelle reglementer og forskrifter

Når der måles på bygningsakustik, foretages en række forskellige målinger, som stemmer overens med reglerne i Bygningsreglementet samt DS 490 Lydklassifikation af boliger. Og i forlængelse heraf bliver der også kigget på de tekniske installationer i en ejendom – det kan for eksempel være vand- og varmeinstallationer, som også kan have indflydelse på feltmålingerne af bygningsakustik.