En behandlingsform der åbner op for livet

Livet kan tage en uventet drejning, hvor man lige pludselig ikke ved, hvor man er havnet henne. Det kan være skræmmende og svært at komme tilbage på rette kurs. Det kan være dumme vaner, som har gjort, at man er havnet et forkert sted. En vane er en adfærd, som er blevet gentaget ofte nok, så den er blevet automatiseret, og man ikke længere tænker over det. Formålet med vaner er, at man kan navigere gennem livet uden at bruge meget energi på vanerne. Vaner kan derfor være tilbagevendende udfordringer i dagligdagen. Hvis man gerne vil lave en livsstilændring, så kan det være en god ide at kigge på sine vaner. Hvis man er havnet i en dårlig livsstil med misbrug, kan der være behov for professionel hjælp. Man kan få professionel misbrugsbehandling og alkoholbehandling med høj faglighed udenfor normal arbejdstid, hvilket betyder, at man kan passe sit normale arbejde. Den ambulante misbrugsbehandling foregår i trygge rammer i et misbrugscenter og er 100% helt anonymt. Der bliver tilbudt et gennemtestet og skræddersyet behandlingstilbud inden for misbrugs- og alkoholbehandling. Misbrugsbehandlingen henvender sig til mange former for misbrug.

En ny tilværelse uden et misbrug

Behandlingen foregår gennem sociale aktiviteter, intensiv terapi, rådgivning, uddannelse, foredrag, undervisning, personlige opgaver og kognitiv terapi. På den måde får man de bedste forudsætninger for at slippe af med sit misbrug. Læs mere her, hvor man kan få mere af vide om behandlingen. Med en ambulant misbrugsbehandling, kan man fortsat bor hjemme i sine vante omgivelser. Behandlingen tager 6 uger, og efter de 6 uger er man klar til en ny tilværelse uden et misbrug. Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og forandringscirklen.

Kom videre sammen som familie

Under behandlingen bliver man selv som misbruger hjulpet på rette vej, men ens familie og pårørende får også behandling. I familieprogrammet er målet at skabe gode forudsætninger for hele familien til at komme godt videre, så man kan blive en samlet enhed. Et misbrug påvirker hele familien, og derfor er det vigtigt, at alle får den rette hjælp, så man sammen kan se på det positive og få det bedste ud af livet. Behandlingen kan have stor positiv betydning for resultatet og behandlingsprognosen, og det vil medvirke til, at I sammen som familie oplever en bedre trivsel og kommer videre sammen. Så hvis familien har brug for det, kan det være en fordel at komme i et behandlingsforløb.