Disse faktorer har indvirkning på indeklimaet i din bolig

Din oplevelse af at være hjemme i vante omgivelser påvirkes ikke kun af, hvordan din bolig er indrettet, og hvor hyggelig og rar den er at opholde sig i. Du bliver i lige så høj grad påvirket af boligens indeklima – og det på både godt og ondt. Du vil særligt bemærke det, hvis indeklimaet ikke længere er godt, da det kan påvirke dit almene velvære og din sundhed. Vi har her valgt at slå ned på nogle af de faktorer, som indvirker på din boligs indeklima.

Et godt indeklima kontra et dårligt indeklima

Hvis du har et godt og sundt indeklima, vil din bolig føles behagelig at opholde sig i. Du vil ikke opleve gener eller ændringer i din sundhedstilstand, og din boligs fysiske fremtræden vil være sund og god.

Hvis det forholder sig lige omvendt, nemlig at indeklimaet er dårligt, vil der være en række tegn, som kan komme til udtryk enten i boligens fremtoning eller som helbredsmæssige gener hos dig som beboer. Det er vigtigt, at du reagerer på disse tegn, så du kan få ændret indeklimaet og gjort dit hjem til et sundt og behageligt sted at opholde sig.

Hvilke faktorer har indvirkning på indeklimaet?

Indeklimaet er påvirket af faktorer så som temperatur, lys, statisk elektricitet og luftfugtighed. Hvis du vil sikre dig et godt indeklima, bør du være opmærksom på, hvordan dit hjem påvirkes af netop disse faktorer.

  • En passende temperatur er altafgørende for et godt indeklima. Det handler om at holde temperaturen på min. 18 grader i alle rum, så du undgår afkøling af og kondens på vægge, lofter og vinduesrammer. Ved at holde en fornuftig temperatur i husets rum kan du forebygge, at der opstår skimmelsvamp.
  • Mængden af lys påvirker din gøren og laden samtidig med, at lysmængden har indvirkning på din oplevelse af at befinde dig i et rum. Hvis lyset er for skarpt, forsvinder hyggen, og du ender med at forsøge at skærme dine øjne. Hvis lyset er svagt, kan du have svært ved at orientere dig og det at læse kan blive en udfordring. I begge tilfælde kan det ende med trætte og irriterede øjne, som kan resultere i hovedpine.
  • Luftfugtighed spiller en stor rolle for indeklimaet, både hvis luftfugtigheden bliver for lav eller for høj. Ved en for lav luftfugtighed i din bolig vil du opleve udtørrede slimhinder, hovedpine og irriterede øjne. Hovedpine, træthed og åndedrætsbesvær vil omvendt være generne af en for høj luftfugtighed. I yderste konsekvens vil du også kunne udvikle astma og allergi. Den anbefalede luftfugtighed ligger mellem 40 og 60 %.
  • Et afledt resultat af luftfugtighed er dannelsen af statisk elektricitet. Hvis du har et tørt indeklima og en luftfugtighed på under 40 %, vil du i langt højere grad opleve statisk elektricitet end hvis luftfugtigheden ligger over de 40 %. Det anbefales i den forbindelse, at du holder luftfugtigheden i dit hjem på mellem 40 og 60 %, da du derved kan nedsætte risikoen for statisk elektricitet og de gener, som det kan aflede.